T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 13/04/2021

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ : MERVE AYDIN 

KALİTE BİRİMİ ÇALIŞANI : İLKNUR YILDIRIM 

                      KALİTE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

o SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu  sağlar

o Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

o Öz değerlendirmeleri yönetir.

o İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

o Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

o Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.

o SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

o Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

o SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.