Evde Sağlık Hizmetlerimiz
11 Şubat 2020

  • IMG_7349.JPG
   

Hastanemiz evde sağlık hizmetlerinden faydalanmak için  444 38 33 nolu çağrı hattını arayabilir veya hastanemizi ziyaret edebilirsiniz 

Evde Sağlık Hizmetlerinin Amacı nedir?

Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini evinde ve aile ortamında sunulması amacını taşır.
Hangi Hastalara Hizmet Verir?
Evde Sağlık Hizmetleri; İlk aşamada yatağa bağımlı hastalar olmak üzere; bedensel engeli nedeniyle evde tıbbi desteğe ihtiyacı olan,  solunum sistemi hastalığı olan, terminal dönem palyatif bakım hastalığı olan, ileri derecede kas hastalığı olan bireylere evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti verir.
Evde Sağlık Hizmetleri Ekibinde Kimler Çalışır?
Evde sağlık hizmetleri ekibinde asgari bir tabip, bir hemşire, bir sağlık memuru ve bir şoför görevlendirilir. Mevcut olması halinde bir fizyoterapist, bir diyetisyen, ihtiyaç halinde bir psikolog, bulunmaması halinde ise sosyal çalışmacı veya her ikisi birden bu ekibe dahil edilebilir.
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Nasıl Çalışır? Vatandaşlar Bu Birime Nasıl Ulaşabilir?
Evde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile ve mesai saatleri içinde çalışır ve hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il veya ilçenin belediye mücavir alanı ile sınırlıdır.Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu ile yazılı olarak veya müdürlük bünyesindeki koordinasyon merkezinin 444 38 33 numaralı telefonuna veya sağlık kurumları bünyesindeki birimlerin telefonlarına müracaat ile yapılabilir.Başvuru işleminin ardından ekibimiz hastalarımızı, tek tek ziyaret ederek durum belirlemesi yapar.Evde Sağlık Hizmetine ihtiyacı olan hastalarımızın dijital ortamda kayıtları yapılarak,sağlık dosyaları oluşturulur. Bu sağlık dosyaları şimdiye kadar yaşadığı sağlık sorunları, halen devam eden hastalığının seyri, geçirdiği tedavi aşamalarından oluşur.Daha sonra, hastamızı sürekli takip eden bir hekim mevcut ise bu hekimin önerileri doğrultusunda, böyle bir hekim mevcut değil ise ekip doktorumuzun görüşleri doğrultusunda tedavi planı düzenlenir.Varsa yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların takibi yapılır ve evde tedavi edilebilecek sağlık sorunları tespit edilerek tedavi planına dahil edilir.Hastaların reçeteleri yazılarak gerekirse ilaç temini sağlanır. ekip hemşiresi de hastanın ihtiyaçları doğrultusunda bir bakım planı hazırlar. Bu bakım planı, varsa vücutta oluşan yatak yaralarının bakımı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların takibi, sonda, kateter bakımı, ilaç uygulaması,  kan alınması vb. tıbbi uygulamalarla beraber hastaya psikolojik destek sağlanmasını da içerir.Hastaya yapılması gerekli olan basit tıbbi uygulamalar konusunda hasta ve hasta yakınlarına eğitimler yapılır.