Mesleki Üst Öğrenim
09 Mayıs 2019

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin mesleki üst öğrenimleri ile alakalı ilgi sayılı yazısı gereği .Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılında da uygulanmaya devam eden Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir.Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.Bu çerçevede, Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde veya sağlık tesislerinde SağlıkHizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin, ilgi (a) ve ilgi (b)yazıya ekli listede belirtilen lisans bölümü veya önlisans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen haklardan faydalanabileceği bildirilmişti.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Bakanlığımıza göndermiş olduğu yazılar kapsamında ilgi (a) ve ilgi (b) yazıya ekli liste güncellenmiş olup, Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde veya sağlık tesislerinde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin, ekli listede belirtilen lisans bölümü veya önlisans programlarındanherhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4 üncü maddesinin (e)fıkrasında öngörülen haklardan faydalanabileceği belirtilmektedir.

üst öğrenim listesine ulaşmak için Mesleki Üst Öğrenim_Ek_liste.pdf