Unvan Değişikliği Sınavı
17 Temmuz 2019

Unvan Değişikliği Sınavı


Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamında görev yapmakta olan personele, ihtiyaç planlaması esas alınarak, kariyer ve liyâkat ilkeleri çerçevesinde, ihtiyaç duyulan unvanlara, “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, ‘unvan değişikliği sınavı’ yapılması planlanmakta olduğu belirtilmekte ve Genel Müdürlüğümüzden, yapılacak olan sınava esas teşkil etmek üzere, ‘avukatlık’ unvanı için ihtiyaç duyulan münhal kadroların bildirilmesi talep edilmektedir. Bu muvacehede; 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesi kapsamında görev yapmakta olan Hukuk Fakültesi mezunu personelin personel özlük birimine başvurarak en geç 22/07/2019 tarihine kadar  istenilen bilgilerin temini sonrasında başvuruları alınacaktır.