Kalite Yönetim Birimi
02 Haziran 2022

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ : MERVE AYDIN 

KALİTE BİRİMİ ÇALIŞANI :DUYGU TOK

                      KALİTE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

o SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu  sağlar

o Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

o Öz değerlendirmeleri yönetir.

o İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

o Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

o Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.

o SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

o Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

o SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.