Eczane
29 Eylül 2021

Hastanemiz giriş katında bulunan eczanemiz; yatan hastalarla, kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler gereğince yatırılmadan ilaç verilmesine lüzum görülen hastalara ilaç ve sıhhi malzeme sağlanan birimdir.