Temel İlke ve Değerlerimiz
18 Eylül 2019

DEĞERLERİMİZ

Etik ilkelere duyarlı, Bilimsellik, Ekip bilinci, Hasta haklarına saygılı, Bütüncül yaklaşım, Mükemmeliyetçilik, Hakkaniyet, Eşitlik, Empati, Güleryüz, Sorumluluk, Tecrübe, Profesyonellik, Hoşgörü, Çalışana değer verme