İdari Birimler
11 Mayıs 2024

İdari Birimler Aşağıdaki Listede Gösterilmiştir:

 • Başhekimlik
 • Hastane Müdürü
 • Müdür Yardımcısı
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Hasta Hakları Birimi
 • Çalışan Hakları Birimi
 •  Eğitim ve Enfeksiyon Birimi
 • Sivil Savunma Birimi
 • İstatistik Birimi
 • Bilgi İşlem
 • Klinik Mühendislik
 • Yazı İşleri-Özlük Birimi
 • Ayniyat Birimi
 • Mutemetlik
 • Satın Alma Birimi
 • Faturalama Birimi
 • Arşiv