İdari Birimler
30 Eylül 2021

İdari Birimler Aşağıdaki Listede Gösterilmiştir:

 • Başhekimlik
 • Hastane Müdürü
 • Müdür Yardımcısı
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Ayniyat Birimi
 • Eğitim ve Enfeksiyon Birimi
 • Bilgi İşlem
 • Mutemetlik
 • Yazı İşleri Birimi
 • Satın Alma Birimi
 • Faturalama Birimi