Kalite Yönetim Birimi ve Verimlilik Ekibi
09 Kasım 2023

BAŞHEKİM: OĞUZ HAN KARAAĞAÇ
KALİTE YÖNETİM BİRİM SORUMLUSU : Duygu TOK
KALİTE YÖNETİM BİRİM ÇALIŞANI: Ayşe KARAKAYA BAYDAR


                                                                                                            KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI                 
o SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu  sağlar.
o Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
o Öz değerlendirmeleri yönetir.
o İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
o Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
o Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
o SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
o Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
o SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır